SE

SPOT

Hverdagen med senfølger

På denne side kan du se forskellige dokumentariske film om mennesker, der har fået smadret deres opvækst, ungdom og voksentilværelse efter seksuelle overgreb i barndommen.

Men de fortæller også om håb og heling og troen på en bedre fremtid gennem positive relationer og netværk.

logo-footer

Du er ikke
alene, mand

Henriks stedfar misbrugte ham seksuelt, fra han var 5 til han var 11 år og forsatte med grov psykisk terror i teenageårene. Overgrebene og volden satte sig så dybe og skadelige spor i Henriks liv, at han overvejede at gøre en ende på det. Hør Henrik fortælle om hans liv og om, hvordan han kom ud på den anden side.

Varighed: 14:35

Play Video
Play Video

Netværkets
betydning

Mange senfølgeramte har meget få eller ingen nære relationer. Netværket skal bygges op igen, og det kan være en lang og krævende proces, som kræver mod og vedholdenhed. Pårørende kan hjælpe, men skal også passe på sig selv. Det fortæller Jeanne Bruun Wurm og Carsten Borup om i denne film.

Varighed: 07:55

Play Video

Et overgreb påvirker
kvinder i 3. generationer

En voldtægt mod et barn trækker 60 år senere stadig smertelige spor i en familie. I denne film fortæller Elsa, Lonnie, Michelle og Melanie om, hvordan overgreb, grænseoverskridende adfærd og misbrug har præget kvindernes barndom, ungdom og voksenliv. Og stadig gør det.

Varighed: 12:25

Play Video

Den gode relation
- det gode møde

For at kunne hjælpe en borger med senfølger af seksuelle overgreb, er det afgørende at blive mødt af fagpersoner, der udviser forståelse, empati og tålmodighed.
I filmen fortæller Anja, som aldrig har følt sig hørt, om sit møde med Carina fra kommunen. Et møde, der fik afgørende betydning for, at Anja nu er godt på vej videre i sit liv.

Varighed: 09:56

Play Video

Kampen i systemet
- det er muligt

Elene Nielsen har været udsat for ubeskrivelige svigt gennem hele sit liv. Se filmen og hør Elene fortælle om hendes kamp for at få førtidspension – trods voldsom modstand fra en kommunes sagsbehandlere og politikere.

Varighed: 07:32

Play Video

Mødet med
systemet

Voksne med senfølger af seksuelle overgreb giver ofte udtryk for, at de møder fagpersoner, som enten ikke forstår dem eller helt overser deres specifikke problematikker og udfordringer. I filmen giver forskellige senfølgeramte og eksperter deres bud på fagpersonernes rolle og ansvar, når borgere med senfølger møder systemet.

Varighed: 07:58

Play Video

Mænd, myter
og stereotyper

Mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb som barn, har svært ved at søge hjælp. Mange føler sig ramt på deres mandighed og frygter, at de ikke bliver taget alvorligt.
Senfølger, som kræver opmærksomhed og handling fra fagpersoner, risikerer at blive overset.

Varighed: 06:39