KLIK OG

SE SPOT

Mennesker med senfølger

For mennesker med senfølger af seksuelle overgreb kan dagligdagen opleves både konfliktfyldt og smertefuld.

Klik dig videre til tre forskellige undersider, som på hver deres måde giver dig mere viden om senfølger og tilbyder dig nogle let anvendelige værktøjer til hjælp og støtte i din hverdag som senfølgeramt og som pårørende.

ikon

Senfølger,
hvad er det?

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen kommer til udtryk som en række alvorlige psykiske, fysiske og sociale konsekvenser, der griber forstyrrende ind i tilværelsen og fører til dårlig livskvalitet.
Klik dig videre og se forskellige dokumentariske film, der giver indsigt i senfølger og deres betydning.

Hverdagen
med senfølger

Senfølgeramte og pårørende er eksperter i deres eget liv.
Klik dig videre og se forskellige dokumentariske film om hvordan livet og hverdagen er og opleves som senfølgeramt og som pårørende til mennesker med senfølger.
Filmmaterialet giver viden og inspirerer til handling for øget livskvalitet.

Gode råd
og viden

Senfølgeramte er eksperter i deres eget liv. Fagpersoner er eksperter på deres område. Deres samlede erfaring og viden er vigtig som inspiration og oplæg til det gode møde mellem borger og fagpersoner.
På denne underside finder du gode råd og viden til hjælp og støtte i dagligdagen.