4 temaer - for fagpersoner

Senfølger af overgreb er et enormt samfundsproblem, som i alt for høj grad bliver gjort til den enkeltes problem. 

Som fagperson er det derfor vigtigt at have viden og kompetencer til at give den enkelte senfølgeramte og dennes pårørende den rette hjælp og støtte i hverdagen.

Klik dig videre herunder og få mere viden om senfølger og kompetencegivende værktøjer til brug i mødet med borgeren.

Senfølger,
hvad er det?

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen kommer til udtryk som en række alvorlige psykiske, fysiske og sociale konsekvenser, der griber forstyrrende ind i tilværelsen og fører til dårlig livskvalitet.

Klik dig videre og se forskellige dokumentariske film, der giver indsigt i senfølger og deres betydning.

Beretninger
fra virkeligheden

De fylder godt i statistikkerne over dårlige liv. Men deres traumatiske erfaringer kan lære andre noget om, hvad det vil sige at vokse op og leve med følgerne efter seksuelle overgreb i barndommen.

Klik dig videre til et kompetencegivende dialogværktøj med dokumentarfilm, interaktive film og øvelser.

Mødet
med borgeren

Medarbejdere i kommuner og i sundhedsvæsenet ved for lidt om senfølger efter seksuelle overgreb. De kan derfor have svært ved at sætte ind med den rigtige hjælp. Det kan få alvorlige konsekvenser for senfølgeramte.

Klik dig videre til et kompetencegivende dialogværktøj med dokumentarfilm, interaktive film og øvelser.

Gode råd
og viden

Fagpersoner er eksperter på deres fagområde. Senfølgeramte og pårørende er eksperter i deres eget liv. Ved at lytte og være åben for feedback i relationen med senfølgeramte, kan fagpersoner hente værdifuld viden, som kan gøre en forskel.

Klik dig videre til en dokumentarfilm og find supplerende viden målrettet specifikke faglige funktioner og områder.