Mødet med borgeren

Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb løber ofte panden mod en mur i et system, der ikke er gearet til – og hvor de ansatte enten ikke forstår eller helt overser – de problematikker og udfordringer, som ofte er specifikke for senfølgeramte. Det skaber store problemer.

Nederst på siden kan du klikke dig videre til et kompetencegivende dialogværktøj for fagpersoner.

Play Video

Den gode relation
- det gode møde

For at kunne hjælpe mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, er det afgørende, at fagpersoner møder disse mennesker med forståelse, empati og tålmodighed.
I filmen fortæller Anja, som aldrig har følt sig hørt, om sit møde med Carina fra kommunen. Et møde, der fik afgørende betydning for, at Anja nu er godt på vej videre i sit liv.

Varighed: 09:56

Play Video

Kampen i systemet
- det er muligt

Elene Nielsen har været udsat for ubeskrivelige svigt gennem hele sit liv. Se filmen og hør Elene fortælle om hendes kamp for at få førtidspension – trods voldsom modstand fra en kommunes sagsbehandlere og politikere.

Varighed: 07:32

Play Video

Mødet med
systemet

Voksne med senfølger af seksuelle overgreb giver ofte udtryk for, at de møder fagpersoner, som enten ikke forstår dem eller helt overser deres specifikke problematikker og udfordringer. I filmen giver forskellige senfølgeramte og eksperter deres bud på fagpersonernes rolle og ansvar, når borgere med senfølger møder systemet.

Varighed: 07:58

Play Video

Mænd, myter
og stereotyper

Mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb som barn, har svært ved at søge hjælp. Mange føler sig ramt på deres mandighed og frygter ikke at blive taget alvorligt.
Senfølger, som kræver opmærksomhed og handling fra fagpersoner, risikerer at blive overset.

Varighed: 06:39

Play Video

Kolding
misbrugscenter

Medarbejdere i landets kommuner mangler viden om senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Det viser en stor analyse af senfølgeområdet fra 2019.
I Kolding Misbrugscenter kan medarbejderne godt bruge flere værktøjer og mere viden i hverdagen.

Varighed: 05.49

Play Video

Peer-portrættet
- en kvindes fortælling

I sundhedsvæsnet og især i psykiatrien er der brug for, at mennesker med senfølger af seksuelle ovegreb kan møde rollemodeller, de kan spejle sig i og som kan give håb. For Christina-Regitze Pedersen er det vigtigt at kunne hjælpe andre senfølgeramte, så hun er blevet peer-medarbejder.

Varighed: 08.54

Dialogværktøj

Klik dig videre til et kompetencegivende dialogværktøj for fagpersoner med film og øvelser, du let kan bruge alene og sammen med andre.