Senfølger - hvad er det?

På denne side finder du dokumentarfilm med senfølgeramte.

Filmmaterialet giver viden om og en dybere indsigt i, hvordan senfølger af seksuelle overgreb i barndommen kommer til udtryk i dagligdagen.

Og belyser samfundets myter i forhold til misbrugte mænd.

Play Video

Senfølger,
hvad er det?

Voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen har ofte en adfærd og nogle reaktionsmønstre, der er anderledes end andre sårbare borgere. I mødet med borgeren mangler fagpersoner ofte viden om og kompetencer til at hjælpe borgere med senfølger af seksuelle overgreb.
Se filmen og hør forskellige senfølgeramte og eksperter fortælle om, hvad senfølger er.

Varighed: 07:46

Play Video

Dissociation,
hvad er det?

Børn, der udsættes for seksuelle overgreb, kan opleve at dissociere. Som et forsvar mod det ekstremt ubehagelige og smertefulde, barnet oplever, reagerer kroppen ved at koble bevidstheden fra. Krop og sind bliver så at sige skilt fra hinanden og den tilstand kan vende tilbage senere i livet og gribe forstyrrende eller endda ødelæggende ind i ens tilværelse.

Varighed: 08:36

Play Video

Traumer
og traumeforståelse

Når man bliver udsat for et voldsomt traume, bliver ens verden vendt på hovedet. Traumer aktiverer vores psykiske forsvarssystem og ændrer vores syn på verden, så den bliver præget af frygt, en oplevelse af at være i fare og giver os problemer med at sætte sunde grænser i forhold til os selv og andre mennesker.

Varighed: 07:09

Play Video

Traumetriggere,
hvad er det?

Alle kender det, at et minde fra fortiden lige pludselig og uventet kan dukke op i ens erindring. Se filmen og hør tre mennesker med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen fortælle om, hvordan tilsyneladende helt ufarlige ting trigger deres barndomstraume og medføre alvorlige reaktioner. En ekspert uddyber.

Varighed: 06:19

ikon

4 myter
om mænd

Misbrugte mænd er ikke blot ofre for et overgreb i barndommen, men også for samfundets myter og stereotype kønsrolleopfattelser. Hør Lone Lyager fortælle i 4 korte film om nogle af de mest almindelige myter, som fagpersoner – og alle andre – bør være opmærksomme på.